Ungmedlem i Stoffskifteforbundet

Medlemskapet ditt gir deg flere fordeler. Her er noen av dem:

  • Tilgang på likepersonsordningen vår, der du kan snakke med en person som også har en stoffskiftediagnose og som er der for å snakke med deg dersom du ønsker det. Likepersonene våre er sertifiserte gjennom kurs og har selvsagt taushetsplikt.
  • Du er med i et av våre 28 lokallag, som blant annet arrangerer hyggelige og interessante medlemskvelder med faglig innhold og ulike foredrag. Der kan du også utveksle erfaringer med andre som har en stoffskiftediagnose.
  • Du får som medlem eksklusiv informasjon/nyheter om stoffskiftesykdom, gjennom vår kunnskapsbase du finner på Min side og gjennom nyhetsbrev som sendes ut ca. en gang i måneden.
  • Du får vårt medlemsmagasin Thyra i posten fire ganger i året.

Som ungmedlem har du følgende rettigheter:

For personer i alderen 15–36 år.

  • Fulle rettigheter.
  • Mottar medlemsbladet Thyra fire ganger i året.
  • Kan delta til medlemspris på alle aktiviteter i lokallaget og sentralt.
  • Har stemmerett på årsmøter.
  • Kan velges inn i styrer og utvalg.
  • Medlemskapet koster 237 kr per år.
Powered by Cornerstone