Tusen takk til alle våre støttemedlemmer!

Stoffskifteforbundet skaper en bedre hverdag for personer med en stoffskiftesykdom og deres nærmeste, og jobber for økt faktabasert kunnskap i samfunnet generelt og i helsevesenet spesielt, større synlighet i mediene og sterkere politisk innflytelse.

Det trengs blant annet mye mer forskning på årsakssammenhenger, nye medisiner og optimal individuell behandling. Vi jobber derfor hardt for å stimulere til mer forskning, og for mer penger til forskning på stoffskiftet.

Kunnskapen om stoffskiftesykdom må dessuten heves betraktelig både blant fastleger, politikere og byråkrater – og i resten av befolkningen. Vi jobber derfor på flere fronter, ikke minst politisk, for å få gjennomslag for sakene våre. En viktig sak er å få flere medisiner inn i blå resept-ordningen.

Vår jobb er også å være den viktigste informasjonskanalen om stoffskiftesykdom, og formidle troverdig og relevant forskning og kunnskap fra hele verden.

Som støttemedlem er du en viktig del av vårt felleskap for å få en sterkere stemme på vegne av alle med en stoffskiftesykdom. Tusen takk for at du vil være med på laget!

Som støttemedlem har du disse rettighetene:

  • Mottar ikke medlemsbladet Thyra.
  • Har stemmerett på årsmøter.
  • Deltar på alle medlemsaktiviteter til medlemspris.

Min side

Logg deg inn på Min side for å endre kontaktinformasjon, betale kontigent eller redigere samtykkene dine. 

 

Takk for ditt viktige bidrag til stoffskiftesaken! 

Powered by Cornerstone